Основні родительськие обов’язки.

4-24-2018

Основні родительськие обов’язки.
Дослідження ціннісних пріоритетів, що визначають сутність і зміст здійснення особистих немайнових батьківських прав і обов’язків, а також аналіз організаційних і функціональних аспектів механізму їх реалізації є досить своєчасним і затребуваним напрямком наукових розробок в системі історико-теоретичних і галузевих юридичних наук. Особисті немайнові батьківські права і обов’язки являють собою систему невідчужуваних прав, які є одночасно обов’язками перед суспільством і державою, з одного боку, і перед дитиною – з іншого, якими наділяються біологічні та (або) соціальні батьки як суб’єкти особистих немайнових батьківських правовідносин, не пов’язаних з майновими. Також ви можете знайти все необхідне на ресурсі https://allvin.com.ua/news/soderzhanie-roditelskix-prav-i-obyazannostej.html/.
На різних етапах історичного розвитку вітчизняної правової системи джерелами правового регулювання відносин, пов’язаних із здійсненням особистих батьківських прав і обов’язків, виступали звичай, норми церковного права, нормативні правові акти. З XVIII ст. почався процес витіснення звичаю нормативним правовим актом, що до XIX ст.
звичай остаточно втратив своє значення як формально-юридичне джерело особистих немайнових батьківських прав і обов’язків. Норми церковного права стали займати чільне становище в галузі регулювання особистих немайнових батьківських прав і обов’язків після Хрещення Русі. церковно-правові норми перестали розглядатися як джерело особистих немайнових батьківських прав і обов’язків. і закріплювали норми, фрагментарно регулювали відносини у цій сфері. З 1944 р. 13-14].